روستای افراتخت محمودآباد 🛖| آدرس 🗺️ | جمعیت | غذاهای محلی | رسومات| عکس

روستای افراتخت، یک گوهر نهفته در آغوش طبیعت با آب و هوایی خاص و نزدیک به ساحل شهر محمودآباد، در بخش سرخرود شهرستان محمودآباد واقع شده است🛖. این روستا با مناظر زیبا و هوای خنک و معتدل، یکی از جواهرات خاص منطقه است که گردشگران را به خود جلب می‌کند. آیا می دانید آدرس ...