معرفی ساحل و روستای خشت سر 🏕️| آدرس 🗺️+ تصاویر📸

روستای خشت سر روستایی است که هم به ساحل دریای خزر و هم به جنگل های مازندران متصل بوده که این امر باعث محبوبیت این روستا در بین روستاهای استان مازندران شده است. بسیاری از ایرانیان ترجیح می‌دهند به مناطق شمالی کشور سفر کنند و آنجا را برای سکونت انتخاب کنند. علاوه بر زیبایی‌های ...