آیا می‌خواهید ملک بدون سند بخرید؟💡 این نکات را حتماً بخوانید تا سرتان کلاه نرود😨

آیا قصد خرید ملک بدون سند را دارید؟ در زمانه‌ای که با بحران گرانی مسکن روبرو هستیم، خرید ملک بدون سند یکی از مسائلی است که بسیاری از افراد با آن روبرو می‌شوند. افرادی که به دنبال خرید ملکی با قیمت پایین‌تر از بازار هستند، به دلیل ارزش ارزان‌تر آنها نسبت به ملک‌های دارای ...