4 اصل اساسی در خرید زمین در ملاکلا با کاربری مسکونی

گاهی انتخاب و خرید یک زمین با کاربری مسکونی می تواند دشوارتر از انتخاب و خرید آپارتمان باشد. قبل از امضای قرارداد فروش، توجه به چند نکته خالی از لطف نیست. با این کار  شما می توانید از مشکلاتی که ممکن است بعداً ظاهر شوند نجات  یابید. در اینجا لیستی از مواردی که در ...