معرفی امام زاده ابراهیم بابلسر🕌 | آدرس + مشخصات

امام زاده ابراهیم (ع)، مشهور به ابوجواب است و برخی از مردم این منطقه باور دارند که وی پسر امام موسی کاظم(ع) است. این باور برخی از مورخان نیز تأیید شده که این ارتباط را با امام رضا(ع) تأیید می‌کنند. اما برخی دیگر اعتقاد دارند که این زیارتگاه متعلق به ابراهیم بن حسین، از ...