19 نکته اساسی که قبل مشارکت در ساخت باید بدانید

آیا خانه یا زمین قدیمی دارید و می خواهید آن را به یک آپارتمان شیک تبدیل کنید، اما با کمبود بودجه و تخصص برای به سازی و بازسازی آن مواجه هستید؟ اگر چنین است، ما قرارداد مشارکت در ساخت را توصیه می کنیم. مشارکت در ساخت و ساز نوعی ساخت و ساز است که ...