شناخت کامل رودخانه هراز + عکس

در این مقاله قصد داریم مطالبی را در رابطه با شناخت کامل رودخانه هراز ارائه دهیم تا بیشتر با این رودخانه بزرگ و معروف در شمال ایران آشنا شوید. رودخانه هراز از قسمت جنوب و قسمت شرق مازندران قوسی را ایجاد کرده که از شهر آمل می گذرد. طول مسیر این رودخانه حدودأ 185 ...