معرفی آبشار آب پری | آدرس دقیق + امکانات و عکس

جذابیت منطقه مازندران با تمام وجود خود به هیچکس پوشیده نیست؛ این منطقه دارای سواحل رویایی دریای خزر و جنگل‌های سبز و دل‌فریب است. آبشارهای ترا، سنگ نو، ایج و نارم از مقاصد گردشگری اصلی این منطقه هستند. یکی از معروف‌ترین آبشارها آب پری است که به آن خواهیم پرداخت. معرفی آبشار آب پری محمود ...