شرایط تخلیه ملک قبل از پایان قرارداد اجاره 📄

شرایط تخلیه ملک قبل از پایان قرارداد اجاره موضوعی مهم برای مستاجران و مالکانی است که ملک خود را اجاره میدهند. با گذشت زمان، ممکن است پیش بیاید که مستاجر یا موجر پیش از پایان مدت قرارداد اجاره، قصد تخلیه ملک را داشته باشد. این موضوع می‌تواند منجر به اختلافات بین طرفین شود، زمانی ...