تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی🏠 | قوانین 🛑 + مراحل و مدارک لازم

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی با گسترش شهرها و روستاها مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. سازندگان به دنبال زمین‌های مسکونی جدید برای ساخت خانه‌ها و آپارتمان‌ها هستند، که این نیاز به تغییر کاربری زمین‌ها را افزایش داده است. اما برای تغییر کاربری از باغات و زمین‌های کشاورزی به مسکونی، نیاز به مراحل ...