فروش بهتر است یا مشارکت در ساخت؟💡| مزایا و معایب🟢

آیا شما قصد سرمایه گذاری در بحث ملک را دارید؟ آیا شما هم بین فروش یا مشارکت در ساخت سردرگم شده اید؟ “پس از بررسی ۱۹ نکته اساسی مرتبط با مشارکت در ساخت در مقاله قبل، اکنون به سوال مهمی می‌پردازیم: آیا فروش ملک بهتر است یا مشارکت در ساخت؟” مالکان معمولاً با دو ...