تقسیم ملک مشاع فاقد سابقه ثبتی 📄🖨️

تقسیم ملک مشاع فاقد سابقه ثبتی در سرخرود یکی از مسائل مهم و پیچیده در زمینه ملکیت و املاک است که ممکن است با چالش‌ها و ابهامات مختلفی همراه باشد. ملک‌های مشاع به معنای داشتن دو یا چند مالک بیشتر، معمولاً در مواردی همچون واحدهای مسکونی مشترک، حیاط‌های مشترک یا سایر امکانات مشترک مورد ...