در بابلسر خانه رهن کنیم بهتر است یا اجاره ؟ | 7 قانون حقوقی رهن و اجاره در بابلسر

در دوران کنونی که بازار مسکن با شرایط گرانی رو به رو است، بسیاری از افراد با چالش‌های خرید خانه مواجه هستند. این وضعیت، موجب شده تا بسیاری از افراد تصمیم بگیرند که سرمایه خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های دیگر هدایت کنند. در این مفهوم، اجاره و رهن خانه  در بابلسر به عنوان دو ...