الگوریتم قیمت گذاری پنت هاوس در سرخرود

آیا مطلع هستید که قیمت گذاری پنت هاوس (Penthouse) در سرخرود بر چه مبنایی است؟ بیشتر سرمایه گذران نیز اقدام به خرید ویلا در سرخرود می کنند اما سرمایه گذارن بزرگ به دنبال  سرمایه گذاری بزرگ وخاص هستند به همین علت دست به خرید برج در سرخرود می زنند. اقدام به خرید برج ساحلی ...