گالری تصاویر تالاب سرخرود | تالاب شیرا مقصد تک درنای سیبری

1402-10-12
0 دیدگاه
پرواز درنای سیبری در تالاب سرخرود 3236489645456520

قوهای عاشق در تالاب سرخرود 265265652
لحظات عاشقانه در بین قوهای عاشق تالاب سرخرود مازندران
غازهای وحشی آوازخوان در تالاب سرخرود، یکی از جاهای دیدنی مازندران 13465464
تعداد انبوهی از غازهای وحشی آوازخوان در حوالی تالاب شیرا سرخرود
قوهای سفیدرنگ عاشق در حال شنا در تالاب سرخرود 2315646545630
بازیگوشی و شنای قوهای عاشق در تالاب شیرا مازندران
پوشش گیاهی سرسبز و اب های زلال تالاب سرخرود 266454168504
طراوت و شادابی گیاهان سرسبز در اطراف تالاب شیرا
درختان بلند قامت و آب های آبی تالاب شیرا سرخرود 2168554515320
درخشش آسمان آبی دلبر در آغوش امواج آرام تالاب شیرا سرخرود

بیشتر بخوانید: آدرس دقیق رسیدن به تالاب سرخرود (تالاب شیرا) 


پرواز درنای عاشق و بازیگوش تالاب شیرا سرخرود 21658468415305
شکوه درنای عاشق سفید رنگ در تالاب شیرا سرخرود
بازی قوها در تالاب شیرا سرخرود 26456165401
قوهای بازیگوش و شاداب در تالاب شیرا سرخرود
بوته های سرسبز اطراف تالاب پرآب سرخرود 05646545604
پوشش گیاهی انبوه و سرسبز در اطراف تالاب شیرا سرخرود
غذادادن نگهبانان به قوهای تالاب شیرا سرخرود 216546846250
تامین تغذیه نگهبانان تالاب شیرا سرخرود به قوهای عاشق
غروب آفتاب در تالاب شیرا سرخرود 54546546505
درخشش غروب آفتاب در مجاورت شنای قوهای عاشق تالاب شیرا سرخرود
تالاب سرخرود (شیرا) در مازندران 65674531240
درخشش آب های تالاب سرخرود در فصل بهار
درختان بلندقامت و قدیمی در کنار تالاب پرآب سرخرود 23154454135452
درختان بلند قامت کهنسال در محوطه تالاب سرخرود
درختان پاییزی خشکیده اطراف تالاب سرخرود 165489746520
شاخه های خشکیده درختان در اطراف تالاب سرخرود
تالاب سرخرود مازندران 58786767570
هارمونی آسمان و آب های زلال تالاب سرخرود
درنای سیبری در حال شکار در تالاب سرخرود 158486455025
درنای سیبری در کمین ماهی های شناور تالاب سرخرود
پرواز درنای سیبری در تالاب سرخرود 3236489645456520
پرواز درنای عاشق و بازیگوش در تالاب سرخرود
طلوع خورشید بر سر تالاب پرآب سرخرود 165745056
طلوع خورشید و نقاشی تصویر آن در آب های تالاب شیرا

ارسال دیدگاه